Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Vì người không xứng đáng

Địa điểm: Aeon Hà Đông, Aeon Hà Đông, Hà Đông, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0967***830

Vì người không xứng đáng

0834***996

Vì người không xứng đáng

Chiến

Vì người không xứng đáng