[Vietsub][Kara] Final Fantasy X OST - Rikki - Suteki da ne (Điều đó không thật đẹp sao)

Địa điểm: Vinh Center, Số 2, Đường Trần Huy Liệu, Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

1808442

[Vietsub][Kara] Final Fantasy X OST - Rikki - Suteki da ne (Điều đó không thật đẹp sao)

2307637

[Vietsub][Kara] Final Fantasy X OST - Rikki - Suteki da ne (Điều đó không thật đẹp sao)

2282042

[Vietsub][Kara] Final Fantasy X OST - Rikki - Suteki da ne (Điều đó không thật đẹp sao)