Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Vợ tuyệt vời nhất

Địa điểm: Crescent Mall, Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Nguyễn Thiện Tuân

Vợ tuyệt vời nhất

0359***183

Vợ tuyệt vời nhất

Hà Trần

Vợ tuyệt vời nhất