Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

We are never ever getting back together

Địa điểm: Vincom Thảo Điền - Tầng 5 (Cạnh Sân băng), Số 161 Xa Lộ Hà Nội, P. Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

1705335

We are never ever getting back together

0397***886

We are never ever getting back together

0383***306

We are never ever getting back together