Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

XHTDRLX2 | KARAOKE | [Mashup] Tôi Người Việt Nam x Quê Hương Việt Nam - Nhóm Xuân Hạ Thu Đông

Địa điểm: Vincom Thảo Điền - Tầng 5 (Cạnh Sân băng), Số 161 Xa Lộ Hà Nội, P. Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2850998

XHTDRLX2 | KARAOKE | [Mashup] Tôi Người Việt Nam x Quê Hương Việt Nam - Nhóm Xuân Hạ Thu Đông