Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Yêu Người Có Ước Mơ - buitruonglinh - (Em đã yêu một người có ước mơ...)

Địa điểm: CineStar Huế, 25 Hai Bà Trưng, Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0363***860

Yêu Người Có Ước Mơ - buitruonglinh - (Em đã yêu một người có ước mơ...)

2649391

Yêu Người Có Ước Mơ - buitruonglinh - (Em đã yêu một người có ước mơ...)

2647990

Yêu Người Có Ước Mơ - buitruonglinh - (Em đã yêu một người có ước mơ...)