Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

YOASOBI - Gunjou 群青 Karaoke Version

Địa điểm: Vincom Lê Văn Việt - Tầng 4 (Trước BHD Cinema), 50 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2949038

YOASOBI - Gunjou 群青 Karaoke Version

2908441

YOASOBI - Gunjou 群青 Karaoke Version

2905816

YOASOBI - Gunjou 群青 Karaoke Version