24H | KARAOKE BEAT CHUẨN | LYLY ft MAGAZINE

Địa điểm: Vincom Thái Bình, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0976***346

24H | KARAOKE BEAT CHUẨN | LYLY ft MAGAZINE

Tú Bà

24H | KARAOKE BEAT CHUẨN | LYLY ft MAGAZINE

0947***635

24H | KARAOKE BEAT CHUẨN | LYLY ft MAGAZINE