[Karaoke Beat] Túy Âm- Xesi x Masew x Nhatnguyen (Phối Chuẩn- Bích Xì)

Địa điểm: Vincom Thái Bình, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Bé Nu

[Karaoke Beat] Túy Âm- Xesi x Masew x Nhatnguyen (Phối Chuẩn- Bích Xì)

0825***850

[Karaoke Beat] Túy Âm- Xesi x Masew x Nhatnguyen (Phối Chuẩn- Bích Xì)

1752760

[Karaoke Beat] Túy Âm- Xesi x Masew x Nhatnguyen (Phối Chuẩn- Bích Xì)