Lời Yêu Ngây Dại Karaoke || Kha

Địa điểm: Vincom Thái Bình, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2257049

Lời Yêu Ngây Dại Karaoke || Kha

0971***512

Lời Yêu Ngây Dại Karaoke || Kha

2254634

Lời Yêu Ngây Dại Karaoke || Kha