Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Bạc phận

Địa điểm: Vincom Việt Trì - Tầng 1, Phố Đoàn Kết, Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

User 4165504

Bạc phận

3165114

Bạc phận

User 4165084

Bạc phận