Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Hồng nhan

Địa điểm: Vincom Việt Trì - Tầng 1, Phố Đoàn Kết, Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0387***259

Hồng nhan

0967***319

Hồng nhan