Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Sóng gió

Địa điểm: Vincom Việt Trì - Tầng 1, Phố Đoàn Kết, Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3168359

Sóng gió

User 4168323

Sóng gió

0942***639

Sóng gió