Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Chạm đáy nỗi đau

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Kiên Nguyễn

Chạm đáy nỗi đau

0986***287

Chạm đáy nỗi đau

0907***980

Chạm đáy nỗi đau