Chiều hôm ấy

Đã nộp bài dự thi, Ngày: 05/02/2020

Mã số bình chọn: 16 (4 điểm)

Cuộc thi “Hát hay trúng quà ngay cùng Dinogo - Tháng 1!”

Xem thể lệ >

Địa điểm: SC VivoCity - Tầng 4, 5, 1058 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0789***690

Chiều hôm ấy

0905919612

Chiều hôm ấy

0971***939

Chiều hôm ấy

Các bản thu gần đây