Cô ấy đã từng

Địa điểm: Mê Linh Plaza, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0393***194

Cô ấy đã từng

0326***002

Cô ấy đã từng

0833***833

Cô ấy đã từng