Cô ấy đã từng

Địa điểm: Vincom D Capital Trần Duy Hưng, Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0964***603

Cô ấy đã từng

0326***002

Cô ấy đã từng

0833***833

Cô ấy đã từng