Có tất cả nhưng thiếu anh

Địa điểm: Aeon Tân Phú, 30 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Ký, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Tân Phú, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2292964

Có tất cả nhưng thiếu anh

0859***055

Có tất cả nhưng thiếu anh

Bảo Trân

Có tất cả nhưng thiếu anh