Karaoke | Thích Thì Đến - Lê Bảo Bình | Beat Chuẩn Có Bè

Địa điểm: Aeon Tân Phú, 30 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Ký, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Tân Phú, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0867***940

Karaoke | Thích Thì Đến - Lê Bảo Bình | Beat Chuẩn Có Bè

0838***708

Karaoke | Thích Thì Đến - Lê Bảo Bình | Beat Chuẩn Có Bè

0934***687

Karaoke | Thích Thì Đến - Lê Bảo Bình | Beat Chuẩn Có Bè