Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Đã biết sẽ có ngày hôm qua

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0942***909

Đã biết sẽ có ngày hôm qua

0935***661

Đã biết sẽ có ngày hôm qua

0922***847

Đã biết sẽ có ngày hôm qua