Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Lớn rồi còn khóc nhè

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3167908

Lớn rồi còn khóc nhè

3167830

Lớn rồi còn khóc nhè

0973***375

Lớn rồi còn khóc nhè