Dễ thương

Địa điểm: Vincom Đồng Hới Quảng Bình, Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0938***710

Dễ thương

0357***113

Dễ thương

0372***258

Dễ thương