Không yêu đừng gây thương nhớ

Địa điểm: Vincom Đồng Hới Quảng Bình, Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2375944

Không yêu đừng gây thương nhớ

2375775

Không yêu đừng gây thương nhớ

0888***487

Không yêu đừng gây thương nhớ