Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Đồi hoa mặt trời

Địa điểm: CineStar Huế, 25 Hai Bà Trưng, Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Tâm Ella

Đồi hoa mặt trời

Duy Hưng

Đồi hoa mặt trời

0937***352

Đồi hoa mặt trời