ĐÔNG KIẾM EM / Vũ. (Original)

Địa điểm: CineStar Huế, 25 Hai Bà Trưng, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Huế, Thừa Thiên Huế

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0966***439

ĐÔNG KIẾM EM / Vũ. (Original)

0814***403

ĐÔNG KIẾM EM / Vũ. (Original)

0902***830

ĐÔNG KIẾM EM / Vũ. (Original)