Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

HẾT THƯƠNG CẠN NHỚ - ĐỨC PHÚC | KARAOKE BEAT CHUẨN

Địa điểm: Crescent Mall, Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0968***703

HẾT THƯƠNG CẠN NHỚ - ĐỨC PHÚC | KARAOKE BEAT CHUẨN

0364***293

HẾT THƯƠNG CẠN NHỚ - ĐỨC PHÚC | KARAOKE BEAT CHUẨN

0819***912

HẾT THƯƠNG CẠN NHỚ - ĐỨC PHÚC | KARAOKE BEAT CHUẨN