Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[Karaoke] Em Ơi Anh Phải Làm Sao - Dương Minh Tuấn ft Soái Nhi

Địa điểm: Crescent Mall, Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0968***764

[Karaoke] Em Ơi Anh Phải Làm Sao - Dương Minh Tuấn ft Soái Nhi

0339***765

[Karaoke] Em Ơi Anh Phải Làm Sao - Dương Minh Tuấn ft Soái Nhi

0398***046

[Karaoke] Em Ơi Anh Phải Làm Sao - Dương Minh Tuấn ft Soái Nhi