Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[Karaoke - Beat Chuẩn] Nơi này có anh - Sơn Tùng MTP

Địa điểm: Crescent Mall, Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0867***858

[Karaoke - Beat Chuẩn] Nơi này có anh - Sơn Tùng MTP

Phuongnga

[Karaoke - Beat Chuẩn] Nơi này có anh - Sơn Tùng MTP

0935***946

[Karaoke - Beat Chuẩn] Nơi này có anh - Sơn Tùng MTP