Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

HẾT THƯƠNG CẠN NHỚ || KARAOKE || TONE NỮ || BEAT CHUẨN DỄ HÁT||

Địa điểm: BigC Thăng Long, 222 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0355***503

HẾT THƯƠNG CẠN NHỚ || KARAOKE || TONE NỮ || BEAT CHUẨN DỄ HÁT||

2936191

HẾT THƯƠNG CẠN NHỚ || KARAOKE || TONE NỮ || BEAT CHUẨN DỄ HÁT||

0357***928

HẾT THƯƠNG CẠN NHỚ || KARAOKE || TONE NỮ || BEAT CHUẨN DỄ HÁT||