Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[Karaoke] Thu Cuối - Mr.T x Yanbi x Hằng Bingboong (Guitar Solo Beat), Muối Music | Tháng Năm

Địa điểm: BigC Thăng Long, 222 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2936285

[Karaoke] Thu Cuối - Mr.T x Yanbi x Hằng Bingboong (Guitar Solo Beat), Muối Music | Tháng Năm

2936175

[Karaoke] Thu Cuối - Mr.T x Yanbi x Hằng Bingboong (Guitar Solo Beat), Muối Music | Tháng Năm

2933926

[Karaoke] Thu Cuối - Mr.T x Yanbi x Hằng Bingboong (Guitar Solo Beat), Muối Music | Tháng Năm