Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Karaoke - Suy Nghĩ Trong Anh - Tone Nữ (Beat Acoustic) Khắc Việt

Địa điểm: BigC Thăng Long, 222 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0339***041

Karaoke - Suy Nghĩ Trong Anh - Tone Nữ (Beat Acoustic) Khắc Việt

0946***053

Karaoke - Suy Nghĩ Trong Anh - Tone Nữ (Beat Acoustic) Khắc Việt

2925747

Karaoke - Suy Nghĩ Trong Anh - Tone Nữ (Beat Acoustic) Khắc Việt