Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Karaoke Cưới Nhau Đi (Yes I Do) - Thiếu Giọng Nữ BEAT

Địa điểm: CineStar Huế, 25 Hai Bà Trưng, Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2260183

Karaoke Cưới Nhau Đi (Yes I Do) - Thiếu Giọng Nữ BEAT

2249476

Karaoke Cưới Nhau Đi (Yes I Do) - Thiếu Giọng Nữ BEAT

0965***537

Karaoke Cưới Nhau Đi (Yes I Do) - Thiếu Giọng Nữ BEAT