Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[Karaoke HD] Đông - Trúc Nhân(beat gốc)...Newtitan.vn

Địa điểm: Vincom Rạch Giá, Phường Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0852***126

[Karaoke HD] Đông - Trúc Nhân(beat gốc)...Newtitan.vn

0334***090

[Karaoke HD] Đông - Trúc Nhân(beat gốc)...Newtitan.vn

1797244

[Karaoke HD] Đông - Trúc Nhân(beat gốc)...Newtitan.vn