[ Karaoke HD ] Yêu Một Người Vô Tâm - Bảo Anh Full Beat ✔

Địa điểm: Funny Vincom Đà Nẵng, 910A Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0523***312

[ Karaoke HD ] Yêu Một Người Vô Tâm - Bảo Anh Full Beat ✔

0377***921

[ Karaoke HD ] Yêu Một Người Vô Tâm - Bảo Anh Full Beat ✔

0908***452

[ Karaoke HD ] Yêu Một Người Vô Tâm - Bảo Anh Full Beat ✔