Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[ Karaoke HD ] Yêu Một Người Vô Tâm - Bảo Anh Full Beat ✔

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0377***921

[ Karaoke HD ] Yêu Một Người Vô Tâm - Bảo Anh Full Beat ✔

0905***050

[ Karaoke HD ] Yêu Một Người Vô Tâm - Bảo Anh Full Beat ✔

0908***452

[ Karaoke HD ] Yêu Một Người Vô Tâm - Bảo Anh Full Beat ✔