[ Karaoke HD ] Yêu Một Người Vô Tâm - Bảo Anh Full Beat ✔

Địa điểm: Vincom Đồng Tháp, số 02 Đường 30/04, Phường 1,TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Cao Lãnh, Đồng Tháp

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0523***312

[ Karaoke HD ] Yêu Một Người Vô Tâm - Bảo Anh Full Beat ✔

0377***921

[ Karaoke HD ] Yêu Một Người Vô Tâm - Bảo Anh Full Beat ✔

0905***050

[ Karaoke HD ] Yêu Một Người Vô Tâm - Bảo Anh Full Beat ✔