[KARAOKE] Nàng Thơ - Hoàng Dũng | KARAOKE - BEAT GỐC

Địa điểm: BigC Thái Nguyên, Tân Lập, Thái Nguyên, Thái Nguyên

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2448283

[KARAOKE] Nàng Thơ - Hoàng Dũng | KARAOKE - BEAT GỐC

0859***559

[KARAOKE] Nàng Thơ - Hoàng Dũng | KARAOKE - BEAT GỐC

0397***507

[KARAOKE] Nàng Thơ - Hoàng Dũng | KARAOKE - BEAT GỐC