♬ KẸO BÔNG GÒN - H2K x Trunky ( Nguyễn Chiến x @Em Yêu Remix ) | Nhớ Đeo Tai Nghe

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0968***704

♬ KẸO BÔNG GÒN - H2K x Trunky ( VisconC x Nguyễn Chiến Remix ) | @HOA HỒNG DẠI MUSIC OFFICIAL

0983***989

♬ KẸO BÔNG GÒN - H2K x Trunky ( VisconC x Nguyễn Chiến Remix ) | @HOA HỒNG DẠI MUSIC OFFICIAL

0914***206

♬ KẸO BÔNG GÒN - H2K x Trunky ( VisconC x Nguyễn Chiến Remix ) | @HOA HỒNG DẠI MUSIC OFFICIAL