Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Không yêu đừng gây thương nhớ

Địa điểm: Mipec Tower, Số 2, Long Bien 2, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0704***824

Không yêu đừng gây thương nhớ

2937856

Không yêu đừng gây thương nhớ

2937819

Không yêu đừng gây thương nhớ