Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Từng yêu (rm)

Địa điểm: Mipec Tower, Số 2, Long Bien 2, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2937432

Từng yêu (rm)

2937347

Từng yêu (rm)

2937028

Từng yêu (rm)