Nơi mình dừng chân

Đã nộp bài dự thi, Ngày: 28/01/2020

Mã số bình chọn: 17 (3 điểm)

Cuộc thi “Hát hay trúng quà ngay cùng Dinogo - Tháng 1!”

Xem thể lệ >

Địa điểm: Lotte Vũng Tàu, Góc đường 3/2 và đường Thi Sách, P.8, Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0348***282

Nơi mình dừng chân

Bùi Thị Mai

Nơi mình dừng chân

Thảo

Nơi mình dừng chân