Sai người sai thời điểm (rm)

Địa điểm: Funny Vincom Đà Nẵng, 910A Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0972***100

Sai người sai thời điểm (rm)

Ngọc long

Sai người sai thời điểm (rm)

0961529792

Sai người sai thời điểm (rm)