Sai người sai thời điểm (rm)

Địa điểm: Vincom Phú Yên, Hùng Vương, Phường7, Tuy Hòa, Phú Yên, Tuy Hòa, Phú Yên

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0972***100

Sai người sai thời điểm (rm)

Nhật Hạ

Sai người sai thời điểm (rm)

0961529792

Sai người sai thời điểm (rm)

Các bản thu gần đây