Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Trái tim em cũng biết đau

Địa điểm: Vincom Phú Yên, Hùng Vương, Phường7, Tuy Hòa, Phú Yên

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Hà Tây

Trái tim em cũng biết đau

Tuấn

Trái tim em cũng biết đau

0939***640

Trái tim em cũng biết đau