Cô ấy đã từng

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0964***603

Cô ấy đã từng

0393***194

Cô ấy đã từng

0326***002

Cô ấy đã từng

Các bản thu gần đây