Đừng ai nhắc về anh ấy (rm)

Địa điểm: Aeon Tân Phú, 30 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Ký, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Tân Phú, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Lương Mỹ Anh

Đừng ai nhắc về anh ấy (rm)

Mun

Đừng ai nhắc về anh ấy (rm)

0388***082

Đừng ai nhắc về anh ấy (rm)