Karaoke Đâu chỉ riêng em - Mỹ Tâm beat chuẩn

Địa điểm: Lotte Phan Thiết, Khu dân cư Hùng Vương I, Phú Thuỷ, Phan Thiết, Bình Thuận

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0764***631

Karaoke Đâu chỉ riêng em - Mỹ Tâm beat chuẩn

0974***736

Karaoke Đâu chỉ riêng em - Mỹ Tâm beat chuẩn

0367***924

Karaoke Đâu chỉ riêng em - Mỹ Tâm beat chuẩn