[ Karaoke ] ĐÔNG KIẾM EM / Vũ - Beat Chuẩn

Địa điểm: CineStar Huế, 25 Hai Bà Trưng, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Huế, Thừa Thiên Huế

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0961***872

[ Karaoke ] ĐÔNG KIẾM EM / Vũ - Beat Chuẩn

Maii

[ Karaoke ] ĐÔNG KIẾM EM / Vũ - Beat Chuẩn

0905***858

[ Karaoke ] ĐÔNG KIẾM EM / Vũ - Beat Chuẩn