Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

KARAOKE / Gió - JanK x KProx ( Tone Nữ )「Lo - Fi Ver」/ Official Video

Địa điểm: BigC Thăng Long, 222 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Đào Thị Nguyệt Mai

KARAOKE / Gió - JanK x KProx ( Tone Nữ )「Lo - Fi Ver」/ Official Video

2848840

KARAOKE / Gió - JanK x KProx ( Tone Nữ )「Lo - Fi Ver」/ Official Video

2840943

KARAOKE / Gió - JanK x KProx ( Tone Nữ )「Lo - Fi Ver」/ Official Video