Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Làm người yêu anh nhé baby (rm)

Địa điểm: Vincom Đồng Tháp, số 02 Đường 30/04, Phường 1, Cao Lãnh, Đồng Tháp

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0382***593

Làm người yêu anh nhé baby (rm)

0969***338

Làm người yêu anh nhé baby (rm)

0338***947

Làm người yêu anh nhé baby (rm)